Planlegger flere nye boliger og båtplasser på Skjernøy