Skåland-teorien: – Han har aldri forlatt Holum

Torgersen: Arne Odd Torgersen fra tiden rundt innbruddet som skulle få så fatale konsekvenser.