Ulik håndtering av sanddumping har skapt sandkaos i skjærgården

Glenn Anderson i Lindesnes kommunes teknisk avdeling.

Arkivfoto

Dumping av sand til forskjønnende tiltak langs kysten er søknadspliktig og berører minst tre ulike lovverk. Med ulik tillatelsespraksis fra Fylkesmannen og kommunen er sanddumping i realiteten uten kontrollorgan i Lindesnes.

  • Audun Fegran Kopperud
  • Petter Emil Wikøren

Les hele saken med abonnement