Slik kan Arena Speilen bli

Skisseprosjekt for utvikling av Arena Speilen i Mandal viser hvordan den gamle Turnhallen (t.h) knyttes sammen med de andre byggene. Foto: ENO Arkitekter