3 av 9 butikker i Songdalen og Søgne selger alkohol til mindreårige, viser kontroller utført av ungdomsorganisasjonen Juvente. Sigrid Steinsland Evensen fra Juvente i Agder krever bedre skjenkekontroll.

I Agderfylkene gjennomførte Juvente 63 kontroller i 37 butikker i kommunene Kristiansand, Lillesand, Songdalen og Søgne. 12 av 24 Kristiansand-butikker, 1 av 4 Lillesand-butikker, 1 av 3 Songdalen-butikker og 2 av 6 butikker i Søgne solgte alkohol til organisasjonens mindreårige medlemmer. Dette fremgår av en pressemelding organisasjonen har sendt ut.

Bryr seg ikke

– Det virker som om butikkene i Songdalen og Søgne ikke bryr seg, fordi det ikke har noen konsekvenser å bryte alkoholloven, sier Evensen.

– Ved salg til mindreårige bør salgsbevillingen inndras i minst 3 uker, og 3 måneder ved gjentakelse, tilføyer Evensen.

Krever handling

Nå forventer Juvente at kommunene tar problemet på alvor.

– Når en butikk blir avslørt i å selge alkohol til mindreårige, bør butikken automatisk miste salgsbevillingen. Om butikkene blir straffet for å bryte loven, vil det gjøre dem flinkere til å kontrollere legitimasjon, sier Evensen.

Juvente understreker at de ikke prøver å få ungdommene til å fremstå eldre enn de er.

«De går i klær de bruker til daglig, og blir ikke sminket for å virke eldre. Kontrollørene får også beskjed om å oppføre seg som helt vanlige ungdommer, og aldri forsøke å lure personen bak kassa,» skriver organisasjonen i pressemeldingen.