Det skal utarbeides ny kommuneplan i den nye storkommunen Kristiansand i følge nye Kristiansands hjemmeside.

Kommunestyrene i Søgne, Songdalen og Kristiansand har vedtatt å starte opp arbeidet med å utarbeide kommuneplanen for nye Kristiansand. Den skal være et verktøy for hvordan kommunen skal formes fram mot 2030.

Innen sommeren 2020 skal samfunnsdelen med overordnet arealstrategi utarbeides. Deretter arealdelen ut fra hvilke føringer som ligger i samfunnsdelen.

Involverer innbyggerne

Nå inviteres innbyggere i de tre kommunene til å komme med sine forslag til hva de mener at kommunen skal satse på de neste 10–12 årene. Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnede plan. Nå ønskes også innbyggernes innspill til medvirkningsopplegget, og det inviteres til å delta i arbeidet med hvordan innbyggerne skal få størst medvirkning.

Fra folkemøte i Finsland i februar hvor initiativgruppen Toppen av Kristiansand inviterte politikere og innbyggere for å vise at de vil engasjere seg. Foto: Arkivfoto: Lise Mari Bynes

Femte største byen

De tre kommunene hadde til sammen et innbyggertall på cirka 110 000 01.01.18, noe som betyr at etter sammenslåingen vil Kristiansand bli Norges femte største storby. Fremskrevet til 2040 blir innbyggertallet cirka 137 000. I forbindelse med sammenslåingen vil Kristiansand få en ny senterstruktur hvor Nodeland og Tangvall får tydelige og viktige roller som sterke sentra vest for Kvadraturen står det beskrevet i forslaget til planprogram.

Unge stemmer

I forslaget til planprogram beskrives også hvordan de ynDet lages et eget opplegg for medvirkning av barn og unge. Blant annet skal elevrådene inviteres til å delta og ungdomsklubber kan få en rolle for å få en bredere representant i følge forslaget. Temaer i ny samfunnsdel er også tenkt som tema for oppgaveskriving i skolene for noen trinn høsten 2019.