Innsendt: – Dette er ikke bare en markering av at kirka har fått et nytt og tiltrengt malingsstrøk, det er en begivenhet av kulturhistorisk betydning, sa kirkeverge Steinar Moen ved en liten markering i Greipstad kirkes våpenhus tirsdag 25. oktober.

Lederne i de kirkelige organene, sokneprest og de som har stått for prosjektet var invitert til kaffe og wienerbrød, og til en samlet befaring av resultatet.

Det er Songdalen kommune som har bevilget de nødvendige midlene for oppgraderingen, og har stått for anbudsinnhenting og prosjektledelse. Firmaet TOC as har hatt totalentreprisen, malingsarbeidet er levert av Malco as, og nye vinduer og ytterdør i sakristiet er levert av Bykle Vindu as.

I tillegg til malingsarbeidet, er kirkas fasade tilbakeført i samsvar med fotografi tatt ca 1900 med grå brekkfarge på karmene rundt de store kirkevinduene og på lukene i tårnet. Underveis i arbeidet, ble det klart at den gamle ytterdøra – som synes på det gamle fotografiet – var lagret på kirkeloftet, og det ble klart at døra kunne restaureres med den gamle gråfargen som viste seg under yngre militærgrønn farge.

Resultatet er blitt vakkert, og kirkevergen takket representantene fra kommunen og håndverkerne for vel gjennomført arbeid. Menighetsrådets leder, Odd R. Jørgensen fulgte opp med takk fra menighetsrådet, og lovte å passe godt på bygget. Avdelingsleder Harald Hinna i Songdalen kommune rapporterte om et vel gjennomført prosjekt, med håndverkere som viste mer enn forventet engasjement for å få restaurert den gamle hoveddøra til opprinnelig form.

Med dette arbeidet kan Greipstad kirke stå seg mot vær og vind i mange år framover, og fortsatt være et viktig bygg for menighetslivet i Greipstad og for hele bygdas befolkning.