Onsdag 28. januar kl 19.00-20.00 holdes det foreldremøte med introduksjon til pilotprosjektet Psykologisk Førstehjelp som 5-7 trinn på Langenes skole er en del av. Møtet tar sted i gymsalen på Langenes skole.

Psykologisk førstehjelp er et verktøy barn kan bruke som selvhjelp. Det fokuserer på å fremme bevissthet av følelser, tanker og atferd og lære teknikker for å håndtere vanskelig situasjoner. Både lærere, elever og foreldre skal kurses i modellen for å forebygge psykiske helsevansker.

Elevene  som er med i pilotprosjektet skal en gang i uka, i fire uker, ta i bruk det psykologiske førstehjelpskrinet.

- Dette er gjort før, men nå er det digitalisert og dette gjør det mer tilgjengelig, sier Gro Anita Kåsa Poulsen fra ABU som holder kurset.

- Dagens ungdomsgenerasjon har mye tanke-kaos. Det virker som dette blir større og de har mange vanskelige valg de må ta tidlig, noe min generasjon ble spart for. Det er mye trøkk utenfra og de forventningene som er til barn og unge er ekstreme, også fra seg selv, sier Tone Martha Sødal leder av Kommunalt Foreldreutvalg og FAU Langenes.

- Psykologisk førstehjelp er enkelt og håndfast. Det vil ikke hjelpe mot alt. Ikke store traumer. Men det kan hjelpe mot hverdagslitet som vi ser er stort, fortsetter Tone Martha som poengterer alvoret med å fortelle at 1/3 del av unge jenter i Søgne har prøvd å skade seg selv.

Grønne og røde tanker

En del av modellen går ut på at det er grønne og røde tanker. De røde er de negative tankene som holder deg nede, mens de grønne er de postive tankene.

- Alle kan bruke dette verktøyet for alle har røde og grønne taker, sier Gro Anita som viser frem en av hjelpemidlene som er en hånd der både grønne og røde taker er presentert og der man kan ta et valg om hvilke tanker man skal høre på i en utfordrende situasjon.

Prosjektet er bastert på kognitiv atferdsterapi og utviklet av Solfrid Raknes. Denne typen verktøy har gode resultater i behandling av angst lidelser og annen uro.

Kåsa Poulsen sier at Langenes skole har vært veldig postive til prosjektet.

- Rektor og ledelsen har vært positive og lettvindte helt fra starten. Det ble fort med mange lærere og ansatte og 30 fra skolen skal være med på lærerkurset onsdag. Det sier mye om deres motivajson  når så mange deltar, påpeker Kåsa Poulsen.

Foreldremøtet som FAU har invitert til klokken syv onsdag er åpnet for alle foresatte i Søgne som ønsker å komme. De trenger ikke være fra Langenes skole eller fra trinnene som er med i pilotprosjektet. For her har alle noe å lære, sier de to damene.

- Foreldre har ofte barn som er i forskjellige faser og det kan være vanskelig å henge med. Men psykologisk førstehjelp kan brukes på alle. Prinsippet er det samme, sier Tone Martha og oppfordrer foreldre å komme.

- Psykologisk helse høres kanskje skummelt ut. Men vi har alle en psykologisk helse. Livet er tøft. Men man kan ta små grep, fortsetter Tone Martha, og sier at  i dette prosjektet er ikke ting sykeliggjort, men at det skal være gøy .

Begge ønsker å vri fokuset fra behandlig til forebyggning. De påpeker også viktigheten med å lærer å snakke vennlig til seg selv.

- Man er ofte flink til å si fine ting til andre, men ikke seg selv, er de begge enige i. Dette er også noe verktøyet kan hjelpe barna og de voksne til å bli flinkere til.