Elevombudet orienterte sine arbeidsgivere om hva som har skjedd første måneden i jobben som elevombud.

– Det har vært en haug med intervjuer, og jeg har sagt ja til alt. Jeg har vært på kurs. Ute og snakket med folk utenfor og i Søgne. Besøkt ni ulike foreldremøter. Viktig at folk ser meg og hører hva jeg gjør, at elevombudene har et ansikt, sa Sødal blant annet i orienteringen til kommunestyremedlemmene.

Utover vinteren skal hun besøke klasser, skape tillit.

– Søgneelever er en fantastisk gjeng med ungdom. Ungdommen nå til dags er så flinke, gjør det de skal. Men det er også noe negativt. Ensomhet. Selvskading. Her trengs et øre for å hjelpe de videre, det er der jeg skal være. Mange har ingen å betro seg til. Det er vondt, sa hun.

Hun avsluttet innlegg med hva hun har sett den første måneden som elevombud:

– Jeg ser elever som ønsker, og prøver, å ta gode valg, men som ikke alltid klarer det.

Jeg ser foreldre som kjemper for ungene sine!

Jeg ser lærere, avdelingsledere og fagarbeidere som har fokus på barna og barnas beste.

Jeg ser Opplæringsloven bli brutt.

Jeg ser rektorer som står med ansvaret; av og til i en skvis mellom forskjellige elevers rettigheter.

Jeg ser politikere som har bevilget penger og har tatt noen grep."

I dag fredag får elevombudet besøk av stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF),