– 10. september er litt hellig for mange jegere, forteller Espen Slottet. Selv er han en ivrig jeger, både av små- og storvilt. – Det er mange som har dagen idag som en viktig dag og det er nok ekstra mange som er ute siden 10. september havnet på en lørdag, fortsetter han.

Småviltjakta starter 10. september hvert år og varer ut februar. Ifølge Miljødirektoratet er småvilt alle jaktbare fugler og arter som hare, bever, rødrev og mårdyrene untatt jerv. For enkelte av de nevnte artene kreves det særskilt fellingstillatelse under jakten.

– For å jakte på småvilt, da hovedsaklig fugler og hare, må man ha bestått jegerprøven og man må ha tilgang på grunn hvor jakt er lovlig, forklarer Slottet.

I lavlandet forklarer Slottet at småviltjakten stort sett består av jakt på hare. I høyfjellet fra Bortelid og opp mot Hovden er det mye rypejakt.

– Det er så lite fugl her i lavlandet at det har blitt en slags lokal fredning av fuglen. Vi vil heller spare de få som er og få økt bestanden, sier han.

Slottet holder til i Finsland i Songdalen og trenger ikke reise langt for å gå på harejakt. Han forteller at harekjøttet er en delikatesse hvis det får mørnet nok.

På spørsmål om mange jakter etter både små- og storvilt svarer han følgende:

– Hvis man først blir interessert i jakt så er man ofte glad i begge deler. Selv har jeg harehund og liker godt å jakte på harer, men storviltjakta er spennende den og, avslutter han.

Det er ikke kvote på småvilt i Norge. Hjortejakta startet 1. september og elgjakta starter 5. oktober.

Hvis man har spørsmål om lovlig jakt anbefaler Slottet nettsiden inatur.no.