Søgne RV vil ikke sende nye personell til Afghanistan, begrunelse er at de legger til grunn at hele utvidelsen kommer som spørsmål fra USA og at alle skal delta miletært.

Det vil da være helt feil. Ja det er en del agresivt handling i Afghanistan fortsatt. Men nå må det sees framover. Og det er her Søgne RV ikke ser tilstrekkelig frem. Når USA ikke fant Osama Bin Laden så begrunnet de innvasjonen med menneskerettssituasjonen. Det vil da si at folken fikk sine rettigheter tilbake. Kvinnene fikk sin skolegang og barna gikk til skole Taliban ble trykt litt tilbake. Når så Osama forble gjemt, og USA fant at de aldri ville finne ham så gir USA faen i det problemet.

Taliban er nå på sterk fremgang og dersom de militære land såsom NATO trekker seg tilbake så står Taliban utrolig sterke på sidelinjen.

Hva vil da skje. Kvinnene tlbake til kjøkkenet og innkapslet i tøy. Ingen rettigheter, ingen skole for dem eller barna.

Dette er det Søgne RV jobber for, støtter du dem???????

Jeg gjør ikke.