Programleder Camilla Dunsæd, som blir den nye kommunens rådmann, kunne i dag informere fellesnemda om hva som er tenkt hvor.

Familiens hus

I siste formannskapsmøte minnet rådmannen i Søgne, Kim Høyer Holum Søgnes øverste politikere om hvor viktig det var å få Familiens hus til Tangvall.

– Vi mener det er viktig for Tangvall, faglig, men i forhold til sentrumsutviklingen på regionalt plan. Diskusjonen går nå om dagen, jeg gjør dere oppmerksom på det, sa Høyer Holum i formannskapsmøtet 15. mai.

I følge rapporten og informasjonen til Dunsæd er rådhuset på Nodeland foretrukket når det gjelder Familiens hus. Dette fordi Songdalen rådhus har bedre bygningsmessige løsninger.

Delegert

Forslaget går for at legevakten for Søgne og Songdalen legges til Tangvall.

Første etasje i begge rådhusene, både i Søgne og Songdalen skal være innbyggertorg. I tillegg blir det Nav-kontor begge steder.

Totalt er det 9000 ansatte i nye Kristiansand kommune.

Fellesnemda har delegert til prosjektet for lokalsering å finne hvor de ulike arbeidsplassene skal plasseres og fordeles. Det er kun legevakt og Nav som politikerne har bedt om fortsatt å ha et ord med i laget.

Hele rapporten kan leses her