Roar Borøy forteller at den vil passe de som ønsker en utfordring, men at passende utstyr er påkrevd.

Søgne klatreklubb ble stiftet i 2015, og har nå over 100 medlemmer. Roar Borø er med i styret, og forteller at de nå holder på å lage en klatrevei opp til Søgneskiltet på Rannesheia. Her lages en fastlagt klatrerute som kalles Via Ferrata. Via ferrata er en fastlagt klatrerute hvor du er sikret med jernvaier langs hele klatreturen.

– Via Ferrata er italiensk og oversettes som en jernvei, sier Borø.

Borø forklarer det som en trygg måte å passere vanskelige veipartier på. Det blir to løyper, den ene fører rett opp til Søgneskiltet. Den andre løypen plasseres litt til høyre for skiltet, og denne har en bro som må passeres for å komme opp.

– Du må stole på utstyret, og bruke det riktig. Da kan folk flest prøve dette, sier Borø. Via Ferrata skal tåle tre ganger så mye som eget fall.– Da skjønner du at det er ganske god margin, tilføyer han.Den største risikoen du tar når du klatrer denne veggen, er at du får noen skrubbsår, i følge Borø.

Klatreveggen er for de som vil ha en ekstra utfordring og mestringsfølelse.– Målet vårt er å få folk i bevegelse, og vedlikeholde formen, sier han.

Hvem er klatreruten for?

– Når klatreruten er ferdig, er den for de som har riktig utstyr, men dette kommer vi tilbake til.Vaierene er på ned-siden, slik at folk som er på toppen, ikke skal bli fristet, forklarer han.Han forteller også at de har planer om å sette opp en stige, med en nøkkel for å låse opp denne Via Ferrataen. Slik at ikke hvem som helst kan bruke den.– Det er livsfarlig hvis en ikke har riktig utstyr, advarer han.Han fortklarer videre at det er viktig at barn og ungdom forstår dette.

Miniumsutstyret for denne klatreruten er en via ferrata slynge, en klatresele og hjelm.

– Den er frisk nok, sier Borøy når han beskriver klatreruten..

Borø har kun har fått positive tilbakemeldinger når klatreklubben annonserte hvilke planer de hadde.Mandag, den 4. juni i, skal klatrelubben prøve klatreveggen for første gang. 8-10 ungdommer fra klubben skal først gjøre litt dugnader i for av søppelplukking. denne dagen. Deretter skal de feie banen, gjøre den klar og teste den.