Det kom over femti vollebergbeboere, pluss en representant fra Søgne kommune, leder av planutvalgeti Songdalen, rådmann i Songdalen og varaordfører i Songdalen. Utover disse var Nye veier as og Rambøll godt representert.

Etter en innledning fra prosessleder Jon Terje Ekeland fra Nye veier og info fra representant fra Rambøll, fikk leder av velforeningen på Volleberg, Steffen Nilsen, det travelt med å levere mikrofonen til spørrende beboere. Beskjeden fra Nye veier as var at det var snevret inn til to alternativer. En hvor det innløses hus og en ikke.

Noen fant møtet mer forvirrende enn oppklarende.

– Dere sier at dere lytter til beboerne på Volleberg, da må dere vise det. Det er utrolig smålig at dere ikke kan lage lenger tunnell. Ser hva dere  gjør i byen, så kommer dere hit og så er det rett ut i dagen med en gang, lød det fra en av de frammøtte.

Elin Aarhus Nilssen ville vite om de verdsatte livskvalitet. Betydningen for de som bor på Volleberg og får boforholdene endret.

– Det kan ikke måles i penger, vi kan ikke sette en prislapp på det, var svaret til Ekeland.

Det ble reist spørsmål om hvorfor en ikke kan legge veien lenger vekk fra boligfeltet. For beboerne er dette en gåte. Kunne veien flyttes en gang, kunne den vel flyttes en gang til?

– Vi har en korridor i kommunedelplanen som vi forholder oss til, vi vurderer ikke at den flyttes, sa Ekeland.

Rådmann Kjell A. Kristiansen fra Songdalen oppklarte dette med å fortelle at ved å gå utenfor kommunedelplaneb må det igangsettes en tidskrevende prosess, noe som kan bety at ny vei ble nedprioritert for hele regionen. Noe som knapt var ønskelig.

Varaordfører Jan Erik Tønnesland kom med følgende hjertesukk:

– Det er krevende å være politiker i dette, en vil gjerne få lagt det lokket, men hvis vi ikke gjør som de sier, går pengene et annet sted.

Det framkom tydelig at beboerne ønsker et 200 meter langt lokk for å fjerne støy og støv, men dette har en merkostnad på 17 millioner og ble forkastet av Nye veier as før møtet. Effekten på en decibel mindre støy står ikke i stil med kostnaden.

– 17 millioner, med de bompengene dere opererer med, er det hentet inn på en blunk, kom det fra beboer Nilsen til humring i bedehuslokalet.

Det kulminerte i at Nye veier as skal snakke med de mest berørte huseierne på tomannshånd for å finne ut om det er innløsing med 50 meters lokk, eller et 100 meters lokk og boligene består.

– Hvorfor er vi egentlig her? Dette er en sak mellom de som bor nærmest. Hva de mener, oppleves som avgjørende. Men hva med oss andre? Dette er mer forvirrende enn oppklarende, kom det klart fra salen.

- Vi gjør ikke anbefalinger når vi går hjem i kveld, vi tar dette med oss. Vi skal snakke med de mest berørte før vi gir kommunene vår anbefaling, var informasjonen fra Nye veier as.

Styret behandler i disse dager prioriteringslisten for hvilke veistrekninger som skal startes opp først. Resultatet blir offentlig i midten av desember.