Søgne og Songdalen Budstikke øker digitalt. På forrige måling hadde avisen 1000 lesere på mobil. Ny måling viser at leserne på mobil har doblet seg til 2000 ukentlige lesere, mens nettutgaven har 3000 lesere. Samlet lesing medberegnet mobil, nett og papir er på 13000 unike lesere. Dette tallet er likt forrige måling, og viser at flere lesere nå bruker flere av avisens plattformer.

– Vi holder stand på print, samtidig som det digitale øker både mobil og datamaskin. Det er ganske interessant. Vi når ut til 13000 innbyggere. Korrigerer du for at undersøkelsen ikke spør dem under 13 år, så når vi ut til så å si hele bygda. Dette gir store muligheter, men også et stort ansvar for å gjøre en god jobb, sier ansvarlig redaktør Roar V. Osmundsen.

Han opplyser om at lesetid på print er betydelig høyere enn den er digitalt. Og digitalt er det tydelig skille mellom nett og mobil: Folk bruker lenger tid på en nettavis når de sitter med PC-en sin enn med mobilen.

I rene tall fordeler lesingen seg slik:På papir har Budstikka 11.000 lesere.På nett 3000.På mobil: 2000.

– Mobil blir viktigere og viktigere. 50 prosent av den digitale trafikken er nå på mobil. Dette øker hver måned, understreker Osmundsen.