Det er flere barn på flukt i verden i dag, enn det er innbyggere i hele Norden. En stor andel er fra Syria. Svært mange barn og unge i Norge er opptatt av flyktningkrisen, og Skolejoggen er en fin anledning til å vise engasjement for flyktningbarna.

Lang tradisjon

I fjor deltok over 1300 skoleelever fra Vest-Agder i Skolejoggen for SOS-barnebyer, og nå er det klart for en ny runde. Tunballen skole er en av tre skoler i Vest-Agder som skal delta. De to andre er, Skarpengland skole og Hidra skole.

– Interessen for Skolejoggen viser at norske skoleelever har et genuint ønske om å hjelpe, og at de griper muligheten når de får sjansen, sier Rikke Soligard, rådgiver for skole og barnehager i SOS-barnebyer.

Skolejoggen har lange tradisjoner i Norge og har blitt arrangert på barne-, ungdoms-, og videregående skoler i mer enn 30 år. Arbeidet tar sikte på å fremme fysisk aktivitet i skolen, og samtidig bidra til solidaritet med barn i andre land.

Morsomt og meningsfullt

Marit Bjørgen er ambassadør for Skolejoggen, og hun mener at det er både morsomt og meningsfylt å delta.

- Det er morsomt fordi man gjør noe sammen med andre og fordi man utfordrer seg selv. Det er meningsfylt fordi man samtidig utgjør en forskjell for noen av de barna i verden som trenger det som mest.

Skrittene elevene tar under Skolejoggen i år symboliserer strekningen syriske flyktningbarn har flyktet for å komme til Norge. Avstanden fra Damaskus til Oslo er 4 776 km. Klarer norske elever til sammen å løpe denne avstanden under Skolejoggen?

Barn på flukt er spesielt utsatt

- Å være på flukt er en enorm påkjenning for barn. Mange barn legger ut på flukt alene, mens andre kommer bort fra foreldrene i kaoset som kan oppstå under flukten. Barn som er alene på flukt er spesielt utsatte og sårbare både for menneskehandel, vold og andre overgrep. SOS-barnebyer gir disse barna omsorg og beskyttelse, sier Rikke Soligard.

Alle elevene som er med i Skolejoggen kan betale en frivillig startkontingent. I fjor hadde Skolejoggen mer enn 35 000 deltakere landet rundt, og tilsammen ble det samlet inn over 1 million kroner til SOS-barnebyer.

- Engasjementet rundt skolejoggen er stort fordi elevene vet at deres deltakelse er med på å gjøre en viktig forskjell i andre barns liv. Vi er utrolig glade for å ha alle disse flotte skolene med på laget i vårt arbeid for sårbare barn på flukt, sier Soligard.