Så fort alle grenser til naboeiendommer er målt opp av Søgne kommune som gjør denne oppgaven for både Søgne og Songdalen, vil muren bli fjernet. I utgangspunktet er det bare den delen som er for nærme nabogrensen som skal rives. Teknisk sjef Stein Erik Watne opplyste til planutvalget at nå settes arbeidet snart i gang.

– Noen har antydet at vi har gitt oss på dette. Det er ikke tilfelle, men slikt tar tid. Nå er i midlertid alt i orden og vi river, sa Watne.

Avdelingsleder Arne Kjell Brunes meddelte at det var viktig at en forholdt seg til riktige grenser mot nabotomten.

– Derfor har vi bedt om at oppmåling av tomten blir utført, etter det er etnreprenøren klar, sa Brunes.

Det er uvisst hvorvidt resten av muren vil være stabil når en fjerner deler av den.

– Hvis ikke den er stabil nok, river vi alt sammen. Så får vi heller holde på i rettsapparatet i etterkant, var Watnes klare melding til politikerne.