– Rådmannen har ikke myndighet til å vurdere dette og må vite om formannskapet vil at vi skal sjekke dette videre, sa rådmann Kjell A. Kristiansen og viste et kart over hvilke arealer det gjelder.

- Det dreier seg om 50 dekar som på mange måter er et areal som kommunen ervervet for mange år siden. Cirka 25 år siden. Det blir ikke forvaltet på noen spesiell måte, men det ligger der som et potensial i framtiden. Da er det Nye Kristiansand som skal ta stilling til hva det skal brukes til hvis vi fortsatt skal være eiere. Skal det legges dødt eller skal forhandlingsutvalget kalles inn? Hvis det skal selges må det være en konsesjonssøknad til Fylkesmannen da det er et LNF-område, orienterte rådmannen.

Det dreier seg om et areal med skog og kratt. Foto: Anne Lise

– Det er et areal som ligger brakk imellom Trialbanen og Svarttjønnheia. Om det kan bebygges en gang i framtiden tviler jeg på. Det er ikke flott å se på arealer som aldri blir stelt og bare blir liggende brakk. Jeg tviler på at kommunen vil stelle det, sa ordfører Johnny Greibesland (Sp).

– Det er ikke noe kommunen kan tjene penger på i alle fall, kommenterte rådmannen og la til:

- Vi har nok å holde på med, bare for å ha sagt det.

- Hvorfor skal vi kvitte oss med det? spurte Tønnesland.

– At det blir litt mer stelt, svarte ordfører.

– Jeg synes at landbrukskontoret må få ryddet og stelt det. Thor Skjevrak må få i gang den, vi sparker ballen over til landbrukskontoret, foreslo Kjetil Aasen (H).

– Da oppfatter jeg signalet er at nei, vi tar ikke tak i dette nå, konkluderte en travel rådmann som har mange oppgaver med å få den nye storkommunen på plass.

– Det er travle tider, men dere er alltid første prioritet, smilte Kristiansen til sine styrende politikere.