Arbeidsledigheten i Vest-Agder har økt i juni måned, vise ferske tall fra Nav Vest-Agder. Det stemmer også for kommunene i Agder24s nedslagsfelt.

Med unntak av Hægebostad (–2), Kvinesdal (–12) og Marnardal (0), har antallet helt ledige økt i samtlige av våre kommuner den siste måneden.

I Lindesnesregionen er det nå 209 helt arbeidsledige, en økning på 30 siden utgangen av mai. I andel av arbeidsstyrken, er økningen størst i Audnedal, som opplever en økning på 0,5 prosentpoeng.

Både Songdalen og Søgne har den tvilsomme æren å ligge på topp tre over kommunene med høyest ledighet. Songdalen med 3,2 prosent helt ledige. Innimellom følger Flekkefjord med 3,1 prosent foran Søgnes 2,8 prosent ledighet.

Gikk ikke som ventet

Ved utgangen av mai forventet Nav Vest-Agder at ledigheten skulle fortsette å synke. Det holdt ikke stikk. I stedet har det vært en svak oppgang i arbeidsledigheten i Vest-Agder i juni. Det er flest ledige med bakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, industriarbeid og bygg og anlegg.

Det er nå 2262 personer som er helt ledige, 94 flere enn i mai. 2,4 prosent av arbeidsstyrken i fylket er nå arbeidsledige. Det er 0,2 prosentpoeng over landsgjennomsnittet.

Fylkene med høyest arbeidsledighet er Vestfold og Finnmark, begge med 2,7 prosent, mens Sogn og Fjordane har lavest ledighet i landet med 1,3 prosent.

Nav Vest-Agder forventer en liten stigning i ledigheten i juli, heter det i pressemeldingen.

Helt arbeidsledige – fordelt på kommuner

KommuneAntall helt ledigeAndel av arb.styrken
Åseral7 (5)1,4% (1%)
Audnedal17 (12)1,8% (1,3%)
Marnardal11 (11)1% (1%)
Lindesnes53 (44)2,2% (1,8%)
Mandal121 (107)1,6% (1,4%)
Farsund120 (104)2,5% (2,2%)
Lyngdal63 (60)1,5% (1,4%)
Hægebostad9 (11)1% (1,2%)
Flekkefjord141 (139)3,1% (3,1%)
Kvinesdal46 (58)1,5% (1,9%)
Sirdal12 (10)1,2% (1%)
Songdalen106 (99)3,2% (3%)
Søgne160 (156)2,8% (2,7%)

Kilde: Nav Vest-Agder