Forhandler om havnesamarbeid

Havnestyreleder i Mandal, Ove Nodeland, og havnestyreleder i Kristiansand, Pål Harv, møttes sammen med resten av forhandlingsutvalget på Mandal Hotel. Foto: Marianne Furuberg