Dette koster det å ikke oppføre seg

– For første gang har fem politidistrikter i Sør-Norge utarbeidet felles satser for hvor mye det skal koste å bryte loven, skriver NRK. Foto: Politiet