Vil ta Underøy-striden opp politisk

foto
Hit, men ikke lenger: Turgåer, fiskeentusiast og hytteeier Bjarne Heyerdahl Sætrang stiller seg undrende til at adkomsten til den sørligste delen av Underøy stoppes av dette gjerdet. Nå løftes saken politisk. Foto: Gunder Christophersen