Når et barn dreper kan ikke barnet straffes. Barnevernet involveres, taushetsplikten trer inn og det blir lagt lokk på saken. Nina og Rune Knutsen har levd to år i uvisshet, uten å vite alt om drapet på deres datter, Alma Gabriela Knutsen.

Onsdag utgis boken som for dem betyr at de ikke lenger behøver å oppklare rykter. De vil også endelig se helheten i systemet som har sviktet rundt gjerningspersonen som forårsaket deres datters død den 27. august 2015.

Gabrielas historie

– Det har vært mange grunner til at vi har ønsket å medvirke til Jon Gangdals bok. Vi ønsker å få fram Gabrielas historie og uskyld, sier Rune Knutsen.

Forfatter, Jon Gangdal, kontaktet ekteparet med spørsmål om de ønsket å medvirke til boka sammen med flere foreldre og barn i Søgne. Forfatteren har et brennende engasjement rundt barns rettigheter og har tidligere skrevet bøker om saker hvor barn har vært involvert og utfallet har vært tragisk.

I arbeidet med boken har Nina og Rune Knutsen fortalt om hele deres liv sammen med Gabriela. Det viktigste for dem har vært å fortelle hennes historie.

Rune Knutsen forteller at han gjentatte ganger har måtte forklare historien rundt drapet. At det ikke var en handling i affekt som følge av en krangel, men et overlagt drap. Mange har blitt overrasket når han har fortalt dette.

– Når det er en mindreårig gjerningsperson blir det lagt lokk på saken. Det har ikke vært noen rettsak og ingen detaljer har kommet fram. Ingen har sett hele bildet og det har skapt mange rykter, sier Nina Knutsen.

Foreldrene er glade for at boka nå kan fortelle hva som egentlig skjedde, både før og etter drapet på Gabriela.

– Det er en ærlig bok, veldig direkte. Vi har fortalt Gabrielas historie slik den er, sier Rune Knutsen.

Tungt og vanskelig

I boka forteller Gangdal både Gabrielas og gjerningspersonens historier. Helt fra de var små, til den dagen i 2015. Han graver i rapporter, systemer og setter sammen de store linjene.

– Vi har hele tiden forsøkt å danne oss et helhetlig bilde av hva som har skjedd og hvorfor. Det er fint at en kunnskapsrik forfatter nå kan hjelpe oss til å se sammenhengen. Vi har ingen juridisk rett til informasjon, noe som er veldig belastende for oss. Dette er blant tingene forfatteren påpeker som urett, sier Nina Knutsen.

Ekteparet har hatt flere intervjurunder under skriveprosessen til Gangdal. De beskriver det som interessant, men vanskelig.

– Det har vært interessant å se hvordan en dyktig forfatter arbeider. Samtidig har det vært opprivende å måtte gjenoppleve hendelsen på nytt. Det vi har fortalt er veldig ærlig og veldig personlig, sier Nina Knutsen.

Hun forteller at det har vært tøft og hatt manuset til gjennomlesing. Igjen og igjen, de samme ordene og de samme tankene.

– Man må stenge følelsene ute, hvis ikke er det for vanskelig, sier hun.

Kunne vært i live

Ekteparet håper at bokas utgivelse og systemsviktene den belyser, nå kommer fram og blir tatt opp til debatt. Gangdal setter lys på flere feil og hull i systemene som egentlig skal ivareta barn og unge.

– Nå har vi den siste tiden lært at flere lærere er voldsutsatte på skoler i Oslo. Hva da med alle medelevene? Alle barna som blir utsatt for det samme? Noe må gjøres, sier Rune Knutsen.

– Etter å ha lest boka ser vi at Gabriela med all sannsynlighet ville vært live hvis denne gutten hadde fått hjelp i tide og det er en forferdelig vond tanke, sier Nina Knutsen.

– Dette er en gutt som virkelig har trengt hjelp og som i en viss grad har fått det, men ikke den riktige hjelpen, legger ektemannen til. – Det må bli en debatt rundt samhandlingen mellom etatene slik at taushetsplikten ikke setter en stopper for hjelpen unge trenger, sier han.

Må ikke skje igjen

Nå håper ekteparet at Gabrielas historie vil bidra til at endringer skjer. Systemene må forbedres, etterlatte må ha like rettigheter og hullene i lovverket må tettes.

– Vi håper at boka vil ha en effekt. Dette må ikke skje igjen, avslutter Nina Knutsen.