I dag settes den populære isbua på plass utenfor Joker i Høllen. Softis blir å få kjøpt i bua fra 1. mai.  Hvorvidt det vil bety netto i kassa vet ikke Vidar Nilssen som driver Jokerbutikiken i Høllen.

I fjor måtte han betale 20.000 i leie for grunnen som Isbua står på. I år kom det regning på hele 50.000 kroner. I tillegg til et behandlingsgebyr på 9122 kroner, må Nilssen ut med 59122 kroner. Når dette kommer i tillegg til det Hennig Olsen skal ha for leie av isbua, må det selges betydelig antall is før det kan skrives grønne tall i balansen.

– Jeg ble rett og slett sjokkskadet, sier Vidar Nilssen.Torsdag kveld hadde varaordfører Helge Andersen (H) en ringerunde til alle medlemmene i formannskapet,- Vi ble enige i at leien på isbua skulle være det samme som i fjor, 20.000 kroner. Jeg har også snakket med administrasjonen og de har lovet at de skal sende en faktura på 20.000 kroner og at Vidar Nilssen kan kaste fakturaen på 50.000 kroner, sa Andresen til BSnett.

Butikken er en typisk sommerbutikk og det han tjener i løpet av sommeren skal tæres på gjennom resten av vinteren fram til neste sesong. Isbua sørget for en bedre hverdag for både ansatte og kunder ved at softiskundene ikke behøvde å inn i butikken i fjor sommer. Et annet viktig poeng at det gir sommerjobb til cirka 30 ungdomemr i alderen 15-24 år.

Dette noterte Nilssen i sin søknad om å få leie hver sesong i fem år framover.

– Jeg har ikke klart å få noe svar på hvordan de er kommet fram til 50.000 kroner. Det jeg vet er at det er ikke bare selve størrelsen på bua jeg må betale for, også der vingene går ut og i tillegg der folk sitter og spiser isen. Da må jeg lurer på,  hva butikker betale for at kundene deres går på fortauet,  eller de som har bu på Tangvall, hva betales for at de bruker kommunens grunn når de spiser den maten? spør en oppgitt Nilssen.

Han undres hvordan leiesummen ble regnet ut, per dag, per uke, per kvadratmeter. At kommunen ikke legger til rette for det som i fjor ble en suksess føles ubehagelig. Når leiesummen økes med 30.000 kroner uten ytterligere forklaringer.

Dette sa Vidar Nilssen til BSnett da han fikk oppgitt den første prisen :– Jeg kan nesten ikke tro det er sant. Helt tydelig at en ikke er ønsket her, ingen drahjelp å hente i denne kommunen. Mest lyst får jeg til å avslutte hele butikken. For å få dette til å gå rundt, må man stå på. Det er demotiverende når kommunen er så til de grader lite samarbeidsvillige, sier Nilssen som for to år siden hadde tenkt å ha isbua der, men ga opp på grunn av måten han ble møtt på av kommunens ansatte.

I leieavtalen står det tydelig at leietaker plikter å vedlikeholde leieområdet i leietiden, så som klipping av gress, fjerning av søppel og annet. Hvis det er tvil om det er tilstrekkelig er det ingeniørvesenet som kan avgjøre om det er godt nok. Hvordan summen på nøyaktig 50.000 kroner er regnet ut, står det ingen steder. Bsnett har gjentatte ganger forsøkt å få tak i aktuelle personer i Søgne kommune denne formiddagen, men uten å lykkes.

Han har fått dispensasjon til å ha isbua der i fem år, men må hvert år gi beskjed før 1. april om den skal benyttes. Leieprisen skal indeksinreguleres for hvert år.

- Tror Søgne kommune med denne kvadratmeterprisen kommer på Norgestoppen, sier Nilssen som ikke har underskrevet kontrakten enda.

Isbua er på 3 x 9 meter i grunnflate, i tillegg er det noen vinger som går ut fra taket.Men nå kan Nilssen skrive under på kontrakten, saken er løst.