Bonde Rune Undheim startet omvisningen med å fortelle om garden Frigstad i Finsland. Den består av flere gårder, blant annet den hvor ordfører Johnny Greibesland drev gårdsbruk til han overlot den til sønnen Jarle.

Undheim kunne fortelle at navnet Frigstad skal komme ut av gudinnen Frig, kona til Odin.

– Her skal det vært fostra opp mange høvdinger. Den siste er vel ordføreren, smilte Undheim.

Han og kona Anny kommer opprinnelig fra Jæren. De ønsket seg en gård, og hadde ikke noe i mot å forlate Jæren som var både forblåst og regnfull ut fra Undheims beskrivelse.

– En liten filleannonse i avisen førte oss hit til Frigstad hvor vi flyttet inn i 1983, fortalte han.

De tok opp lån til 15 prosent rente den gangen. Det var 17 kyr på gården og melkeproduksjon.

Siden 1990 var økonomien slik at de kunne begynne å investere og bygge stein for stein til de i dag har et nytt fjøs med plass til 200 okser. 100 okser har plass i fjøset hvor det stod 17 melkekyr da de kom til Frigstad.

– Jeg ble fedd up av melkeproduksjon og avsluttet det i 2010. Nå er det kjøttproduksjon, det er spennende og givende, sa bonden som beskrev yrket sitt slik:

– For meg gir det livskvalitet å gjøre ulike ting, for det er mye en må utføre når en driver gard. Ikke minst spille på lag med naturen. Det er mye arbeid, men svært meningsfylt, sa Undheim som har sørget for at det er blitt 120 mål nydyrka jord gjennom disse årene.

– Det å dyrke jord må være noe det største en bonde kan gjøre. En kamerat av meg, som også er bonde, beskrev det slik da han stod og så på et nydyrka stykke:

– Dette kan kun måle seg med bryllupsnatten. Altså var det kameraten min som sa det.

Imponerte politikere og adminstrasjonens representanter fikk seg en god latter. Etterpå ble det omvisning i fjøs og gårdstun. Bli med via bidleserie.