De øverste politikerne møtes i dag til felles formannskapsmøte på Søgne rådhus. Møtet starter klokken 1330. På sakslisten står politireform, kommunereform og til slutt kommer Nye Veier. Oppdragsleder Jon Terje Ekeland og utbyggingssjef Kristiansand vest – Vigeland, Harald J. Solvik vil fortelle om status for Ny E39 og hva som skjer videre.

Møtet er åpent for alle.

For medlemmene i Søgne formannskap blir det en lang dag med politikk. De starter med formannskapsmøte allerede klokken 0830. Sakslisten kan leses her

Også dette møtet er åpent for publikum eller kan følges på nett.