Domfelt 17 ganger: Slapp forvaring i høst - fengslet igjen etter flere lovbrudd

Tidligere rans- og voldtekstdømt er satt i varetekt etter grovt innbrudd og biltyveri forrige uke.

  • Jens Saanum Bessesen

Natt til mandag i forrige uke brøt mannen i 40-årene seg inn i en bolig i Mandal sentrum før han stjal bilnøklene til boligeier og kjørte av gårde med bilen som stod utenfor. Dagen etter ble han pågrepet i Vennesla, der han stakk fra politikontroll og senere ble pågrepet.

Mannen er siktet for grovt tyveri fra bolig, bilbrukstyveri, kjøring i ruset tilstand, kjøring uten førerkort samt for å ha stukket fra politikontroll.

Siktede har erkjent de tre siste forholdene, men har forklart i politiavhør at han ikke husker om han har brutt seg inn i boligen. Han har også forklart at det var noen som ga ham bilen på en parkeringsplass. Retten finner imidlertid at det er skjellig grunn til mistanke for alle forhold i saken.

I forrige uke ble mannen begjært varetektsfengslet i fire uker. Kristiansand tingrett tok begjæringen til følge og mannen i 40-årene fra regionen holdes nå i varetekt fram til ny vurdering tas i begynnelsen av mars.

I kjennelsen fra tingretten heter det at det er «en kvalifisert fare for at han på nytt vil begå nye straffbare handlinger som kan medføre fengsel i mer enn 6 måneder».

Tingretten legger også vekt på mannens kriminelle historikk. Siktede er domfelt 17 ganger tidligere, senest ved dom like før jul i fjor. Han ble dømt til å gjennomgå behandling på et omsorgssenter, men brøt vilkårene og flyttet ut i slutten av januar. En snau uke senere skjedde innbruddet og tyveriet i Mandal han nå er siktet for.

I 2011 ble mannen dømt til seks års forvaring med en minstetid på fire år blant annet for to grove ran, frihetsberøvelse og voldtekt, heter det i tingrettens kjennelse.

Mannen ble for to år siden prøveløslatt på vilkår. Mannen brøt vilkårene og det ble på nytt reist sak mot ham.

I Kristiansand tingrett ble mannen i mai i fjor dømt til gjeninnsettelse i forvaring. Dommen ble anket til Agder lagmannsrett, hvor begjæring om forvaring ikke ble tatt til følge. I slutten av september ble han løslatt fra varetekt.

Den siktede mannen har lenge hatt et rusproblem og har også ruset seg i dagene fram mot det siste lovbruddet. I lagmannsretten ble han beskrevet som følger:

«I ruset tilstand endrer han imidlertid fullstendig karakter, viser gjennomgripende antisosiale og negative holdninger og har meget alvorlig og tidvis sadistiske kriminelle handlinger».

Tingretten legger i sin kjennelse vekt på at gjentakelsesfaren er stor og at varetekt er eneste løsning.

Les hele saken med abonnement