Råder til ikke å besøke omsorgsinstitusjoner etter utenlandsbesøk

Foto: Arkivfoto: Geir Nerhus