Har gjennomgått egne rutiner etter fengselsdødsfall