Sier ja til å dele opp og slå sammen tomter i strandsonen

foto