Advarte mot trimming av kjøretøy: – En kollisjon kan bli fatal

foto