Mindre plast i skjærgården – berømmer elevene for årelang innsats