Vil tilby sykepleierstudenter gratis overnatting mot arbeid i kommunen