Bygdeboka fikk ja: – Det er et løfte som er gitt

Lovnad: Hannah Dybesland (H) fremmet forslag om å bevilge 350.000 kroner til en digital utgave av Halseboka bind 1. Foto: Marianne Furuberg