Autobahn: NAF anbefaler å være ekstra oppmerksom på de europeiske motorveiene hvor fartsgrensen ofte er 130 km/t. På Autobahnen i Tyskland er det fortsatt fri fart på flere strekninger. Autobahn: NAF anbefaler å være ekstra oppmerksom på de europeiske motorveiene hvor fartsgrensen ofte er 130 km/t. På Autobahnen i Tyskland er det fortsatt fri fart på flere strekninger. Foto: Hans Linde/Pixabay

– Det er en del ting som er særegne for enkelte land