Interpellasjonen handler om rullering av kommuneplanens arealdel og Daland skriver dette i interpellasjonen:

– I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel, kom det inn mange innspill fra grunneiere. Den politiske prosessen rundt dette oppfylte et minimumskrav etter loven slik jeg forstår denne. Denne prosessen støtter jeg opp om, sammen med flertallet for å gi et fotavtrykk for den overordnede arealplolitikken i vår mulighet som egen kommune. I forbindelse med kommunesammenslåingsprosessen som står ved døren, valgte Søgne FrP å i hovedsak nedskalere sitt arbeid til de grunneiere som aktivt tok kontakt. Søgne FrP beklager at ikke vi kunne ta oss tid til å ta nok småsaker på alvor i denne prosessen. Vi ser at vi kan ha glippet. Vårt politiske syn anser vi som klargjort ved protokoll fra kstyret 2019-02-28. Jeg har blitt kontaktet av Hans Olav Herøy som er grunneier sammen med sin mor- Sara Thorbjørg Herøy vedrørende gårdsnummer 16 og bruksnummer 156, 312 og 314. Jeg håper Herøy her, også har tatt kontakt med resten av kommuestyrets medlemmer. (Dette vil antakeligvis tilkjennevis, før interpellasjonen avsluttes ikveld. ?) Herøy har kontaktet meg, fordi han føler seg forskjellsbehandlet i forbindelse med hva kommunestyret gjorde av vedtak av innspill til kommuneplan. Herøys merknader til meg er slik jeg forstår dem her; 19.09.2018 sendte Herøy, Kerlefsen og Solhøi et felles Innspill til «høringsforslag og regulering i området Pålsnes – Søvigheia» til Søgne kommune. Grunnen var at Erik Langeland blant annet hadde fått tillatelse til planlegging av vei + fem nye boliger på et tidligere friluftsområde. Innsenderne er de andre grunneierne på det samme friluftsområdet. Vi ba om likebehandling. Formannskapet vedtok 13.02.2019 å likestille Solhøi med innspill nr 31 (GB16/296) fra Langeland. Kommunestyret vedtok 28.02.2019 å likestille Kerlefsen med innspill nr 31 (GB16/296) fra Langeland og innspillet fra Inge Solhøi, Pålsneset, GB 16/284. Hverken rådmann, formannskapet eller kommunestyret har uttalt seg om grunnen til at Herøy ikke blir tatt hensyn til og at Herøy i det hele tatt ikke ble nevnt i behandlingen av saken. Det fantes heller ingen argumenter fra forvaltningen som gir grunnlag for en forskjellsbehandling mellom de tre innsenderne. For en kommunestyrepolitiker, kan det være enkelt å bare avfeie denne lokalt, men.... skal vi heller ta denne på alvor, angående blant annet uforløste rekkefølgekrav innenfor området her ? Kan ordfører sette en sak på sakskartet til junimøtet- angående kommuneplanens tekstdel, med hensyn til at Herøy skal kunne bli likestilt med de overnevnte grunneier i området ønsker jeg. Ordfører: Jeg ser at denne interpellasjonen kan fremstå som uvanlig, men innenfor planområdet ligger det uforløste rekkefølgekrav ang g/s, lekearealer osv, og noen grunneiere innenfor planområdet tilkjennegir at rekkefølgekrav kan bli veldig tungt å bære for å realisere egen eiendom. Dette med henvisning til nyere reguleringsplaner knyttet til Søvig/Nodenes og Pålsneset, og området forøvrig i arealplan.

Ordfører Astrid Hilde (Ap) gir svar i kveldens kommunestyremøte i Søgne.