Det skal nedsettes en arbeidsgruppe bestående av fire personer som disponerer et budsjett på 300.000 kroner til kunstnerisk utsmykking av det nye rådhuset.

Budsjettet innarbeides i kommende økonomiplan.

Formannskapet skal ha denne saken til behandling i sitt møte onsdag, 07. november.

Plantegningene for rådhuset angir maks ni mulige plasseringer for kunst på vegg.

Veggflatene er hvite og sånn sett et godt utgangspunkt for kunst og utsmykking, står det i sakspairene til det politiske utvalget.

Slik så rådmannskontoret ut da det fremdeles manglet mye på at det var ferdig. Muligens det vil se bedre ut med kunst på veggene.