Tenk å kunne gro et nytt hode hver gang man trengte en frisk start på dagen, spesielt etter en litt fuktig helg blandet sammen med utepils, sjøliv og overdådig festing.

Forskere har nå funnet ut at en orm som heter Planarian kan gro nye lemmer, ja til og med et nytt hode etter at den har blitt halshogget. Det ser ut til at enkelte minner og ”hjernefunksjoner” blir lagret andre steder i kroppen mens hodet får tid til å vokse ut igjen.

Nå skal det være sagt at disse ormene er viden kjent for sin evne til gro ut igjen tapte kroppsdeler og de har blitt hyppig brukt til å forske på biologiske skapningers evne til regenerasjon. For eksempel hvis man deler ormen på langs, så vil den vokse til to fylt utviklede individer, har forskerne funnet ut. Den har tilsynelatende en uendelig kapasitet til å regenerere seg selv og enkelte insider ser ut til å være udødelige. Dette gjør at ormen også er et ettertraktet forsøksemne for dem som forsker på hvordan vi mennesker kan forlenge livet.

Forskerne har til og med funnet ut hvor liten en bit av ormen kan være for at den likevel regenererer seg selv til å bli et en hel orm igjen. 1/279 del av organismen er nok.

Forskerne har også funnet ut at hvis man lærer ormen noe i laboratoriet for så å kutte ormen i to, så vil begge de nye delene huske hva den forrige kroppen opplevde. I det neste forsøket kvernet man opp den første ormen og matet dette til andre ormer. Forsøket viste at ormer som hadde spist deler av en annen orm som hadde en spesiell erfaring, kunne få tilgang til disse minnene og lærte fortere enn kontrollgruppen.

Noen mener at dette er et av de første skrittene på vei mot en forståelse av at atferd blir styrt av hormoner og ikke vilje.

Jeg har stor medfølelse for hva disse ormene må gjennom i laboratoriet, og jeg kan langt på vei kjenne meg igjen i forskernes ønske om å knekke koder og løse gåter. Det hadde også hatt sine fordeler hvis man kunne byttet ut kroppsdeler som av ulike årsaker har lidd under heftig slitasje eller skjødesløs forsømmelse, men jeg tviler på at jeg noen gang vil få oppleve det.

Så før naturvitenskapen kommer så langt i sin søken mot et lengre liv, må vi ty til andre metoder for å få en ny start i en frisk og uthvilt kropp.

Selv velger jeg alternativet ferie og håper at fire uker med slapphet vil føre til at jeg vokser ut en ny porsjon arbeidsglede i midten av august.

God sommer!