Fredag hadde 8. klassinger fra Tangvall skole, Finsland skole og Songdalen ungdomsskole en litt annerledes skoledag. Elevene var samlet til gründercamp i lokalene til Greipstad menighetshus på Nodeland.

21 grupper la frem sine forslag til et maritimt opplevelsessenter på Flekkerøy. Oppdragsgiver Flekkerøy Bygg ved Frode Stokkeland og  Jarle Thorkildsen fra Natur Expo var med i dommerpanelet. Øvrige dommere var ordfører i Songdalen Johnny Greibesland, rådmann Kjell A. Kristiansen, tjenestesjef Brede Skaalerud og lærer ved Songdalen ungdomsskole, Mathias Jahr.

Seks grupper kom til finalen. Vinnerne ble Katrine Mikalsen, Marco Simic, Marius Olsen, Anna Erland og Andreas Almedal Myhre, alle Songdalen ungdomsskole. For sitt forslag om undervannshotell med ulike faciliteter, fikk de en sjekk på 1000 kroner. Andreplassen ble belønnet med 800 kroner, mens de som kom på tredjeplass fikk med seg sjekken pålydende 500 kroner.