Et bilde av smilende politikere i en trapp i Søgne rådhus var beviset for samarbeid etter valget i 2015. Dette slår nå sprekker, etter saken om mistillit til rådmannen. Resultatet vil bli mer makt til administrasjonens og dens leder.

Uansett side i konflikten må politikerne tenke seg om hvilken kommune de vil ha i fremtiden. Skal den være politikerstyrt eller administrativt styrt. Det som har skjedd kan ikke nullstilles.

Slik saken har utviklet seg vil kommunen bli mer rådmannsstyrt, ved at Kim Høyer Holum har overlevd mistillit. I tillegg er koalisjonen fra valget stykket opp. Ironisk nok var det Hildes utfordrer til ordførervervet – Tom Løchen – som støttet henne. Nå har koalisjonen et langt skritt i å gå for å sørge for at det er rett eller galt politisk, og ikke venn eller fiende som styrer de valgene som tas.

Det snakkes mye om at nå snakker politikerne sammen. Det skulle egentlig bare mangle. Vi er spente på hvordan den store delen av koalisjonen som ikke støttet ordføreren, tar tak i de utfordringene som fortsatt er ubesvarte: Fryktkultur i kommunen, som ordføreren sier hun har sett med egne øyne. Og behovet for mer åpenhet.

Vi håper samtalene går så langt at det tas tak i de vesentlige momentene.

Astrid Hilde fikk i helgen fylkespartiets støtte og endte på tredjeplass på nominasjonslisten til stortingslisten. Dette viser en politiker som har solid støtte fra eget parti. Men i Søgne vil hun ha problemer videre etter at saken ikke endte med mistillit. Saken vil alltid ligge under. Og den kom av en grunn: Et svært dårlig samarbeidsklima.

Spørsmålet er om koalisjonen kan overleve dette frem til neste valg. Det skal i alle fall veldig gode samtaler til for å løse dette. Om det kan løses. Selv om rådmannen har fått økt sin styrke på bekostning av politikken etter å ha overlevd mistilliten, så vil støyen om mistillit og dårlige arbeidsforhold henge ved han – og dermed kommunen fremover.

Det er ingen vinnere her. Kun en kommune med stadig dårligere omdømme. Og det er selvforskyldt, det nytter ikke å skyte på budbringerne. Beviset har vi blant annet i rekruttering: Der Søgne sliter, får Songdalen kvalifiserte søkere.