Etter 21 år som hjemmeværende husmor, nærmere 15 år som avlaster for en psykisk og fysisk funksjonshemmet gutt, og ni år som hjemmehjelp, begynte Toril Slotte i barnevernet den høsten hun fylte 50. Nå har hun jobbet innen barnevern i 19 år.

– Så lenge jeg har god helse, kan gjøre nytte for meg og få lov til å være der, så fortsetter jeg. Synes jeg er heldig som får lov å være der i så høy alder, sier Slotte. Nylig fylte hun 69 år. Hun trives i jobben med barn og ungdom.

– Ungdom er så viktige og verdifulle. Det er givende å være med å gi omsorg og trygghet, sier Slotte.

Det hele begynte da Søgne og Greipstad misjonsmenighet (Senere Oasen bibelsenter) startet den menighetsdrevne barnevernsinstitusjonen Songvaar basecamp under fylkesbarnevernet i 1997. Senere overtok BUF-etat. Våren 2009 begynte Slotte i Stiftelsen Grip.

Barne- og ungdomsarbeid

Slotte var med og hadde søndagsskole i en kjeller på Rismyr. Senere ble søndagsskolen flyttet til sakristiet og tårnrommet i Greipstad kirke. Søndagsskolen fant sted før gudstjenesten begynte. Hun var i tillegg leder av et barnekor, der også de tre barna hennes, to døtre og en sønn, var med. Nevnes må også pikelaget i håndball hun var trener på to-tre år. Om ungdommene hun arbeider med i dag, har hun dette å si:

– De er så verdifulle for den de er, ikke for det de presterer. Det ligger dypt i mitt hjerte, for det er sånn det er!

Utfordringer i samfunnet

– Ungdom møter så mange utfordringer i livet sitt. Mye mer enn jeg gjorde da jeg var ung. Det er mye fokus på kropp og utseende, det slår imot oss i reklame og på TV. Det er et stort press på å være vellykket. Alkohol og rus er mye mer tilgjengelig. Drikkepress og sexpress. Mobbing og nettmobbing. Det er en tøff verden å vokse opp i, konstaterer Slotte.

Ungdommen hun møter i sitt daglige virke, har sitt å streve med. Det kan være at de sliter i forhold til relasjoner, men også at de sliter selv. En del av jobben består i aktivt arbeide for at relasjoner skal gjenopprettes.

– Familien er jo det viktigste de har, sier Slotte. Hun medgir at arbeidet tidvis kan by på tøffe utfordringer, men gleden med å jobbe med ungdommen oppveier det.

– Det er veldig gledelig når ungdom gir tilbakemelding på at de har hatt det trygt og godt, og at vi har vært der for de, sier Slotte.

God arbeidsplass

– Det er viktig å trives i arbeidet, og Grip er en veldig god arbeidsplass med gode kolleger som oppmuntrer, støtter og utfyller hverandre. Og så ler vi masse sammen, sier Slotte. Og skryter av sjefen sin, Asle Imeland:

– Asle har et stort og raust hjerte for både ungdommen og oss ansatte.

Hjem til ferdig middag

– Jeg har en mann som alltid har støttet og oppmuntret meg. det har vært viktig i en sånn jobb. Jeg kommer hjem til ferdig middag som mannen min har laget. Etterpå tar jeg en god lang middagslur, og så sover jeg godt om natta, sier Slotte med et smil. Hun er opptatt av å holde formen ved like, og er mye ute og går tur.

– Det å ha humoristisk sans, kunne le av seg selv, ikke ta seg selv høytidelig, det er viktig i den her jobben, sier Slotte. Og deler en historie om ei gang hun diskuterte med en av ungdommene, hvorpå denne utbryter: "Jammen Toril. Du er jo ikke akkurat den skarpeste kniven i skuffen".

– Sånn syns jeg er morsomt, sier Slotte.

Om tro

– For alle oss som har barn, så er jo det det kjæreste vi har. Jeg tror alle ønsker å gi det beste for barna sine så langt vi evner og kan. Det at jeg har en tro på en god Gud og får her min styrke, trygghet og fred i det nære livet med Han, det er bærekraften i alt hva jeg er, gjør og møter i livet, avslutter Slotte.