På hjemmesiden til Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS skrives det at elektrisiteten er årsak til de fleste brannene i landbruket. Årsakene fordeler seg over feil på installasjonene og feil bruk.

Styreleder i Landbrukets brannvernkomité, Pål-Arne Oulie skriver følgende på hjemmesiden deres:

Elektriske anlegget i landbruksbygg har tøffe omgivelser. Etter en del år kan det være behov for å rehabilitere hele anlegget, og et nytt el-anlegg kan redusere både brannfaren og strømregninga.

- Branner i landbruket koster hvert år over 500 millioner kroner, og har store konsekvenser for de bøndene som rammes. Spesielt utsatt er husdyrbygg, der undersøkelser viser at to av tre branntilløp oppstår i elektrisk anlegg og utstyr. Bondens jevnlige ettersyn, kombinert med el-kontroll med sertifisert kontrollør hvert tredje år, er effektive tiltak for å redusere risiko for at brann oppstår, sier Pål-Arne Oulie, styreleder i Landbrukets brannvernkomité.

Elektriske kabler som driftes med 100 % av beregnet belastning har en levetid på 20 – 25 år. Med lavere belastning forlenges levetiden på kablene, men ytre forhold påvirker også levetiden på el-anlegget.

I et husdyrrom utsettes elektrisk anlegg og utstyr for fuktighet, fysiske påkjenninger og korrosive gasser. I tillegg kan utviklingen over tid gjøre el-anlegget underdimensjonert og uhensiktsmessig i forhold til behov i dagens produksjon, og man kan komme til et punkt der man bør vurdere en total rehabilitering. Typiske tegn på at et anlegg er modent for rehabilitering er:

Mange ”permanente” skjøteledninger.

Midlertidig monterte ovner og lamper.

Sikringene bryter strømmen ofte.

Kun skrusikringer.

Jordfeil på anlegget.

Ineffektive varmekilder og lyskilder.

- En el-kontroll for næringsbygg med termografering, utført av sertifisert kontrollør, vil være et godt hjelpemiddel for en tilstandsvurdering av det elektriske anlegget. Om utbedringene på det gamle anlegget blir omfattende, kan det være regningssvarende å rehabilitere. Et nytt el-anlegg vil både kunne redusere brannrisiko og gi lavere strømforbruk, da gamle lys- og varmearmaturer ofte krever mer strøm enn moderne utstyr, sier Oulie.

Etter mange års bruk, kan det være lønnsomt å skifte hele anlegget i stedet for å flikke på det gamle. Utskifting av elektriske anlegg, med en etterkontroll som inkluderer termofoto- grafering, er et godt brannverntiltak. Det kan i tillegg gi bedre effektivitet i produksjonen og reduserte driftskostnader.

El-anlegg bør vurderes skiftet når det er:

Mange skjøteledninger.

Midlertidig monterte ovner og lamper.

Sikringene bryter strømmen ofte.

Kun skrusikringer.

Jordfeil på anlegget.

Ineffektive varme- og lyskilder

Foto: Illustrasjonsfoto