Serena Haugeland og Miriam Narvestad bor på Nodelandsheia. De sitter i Songdalen ungdomsråd, der de representerer Oasen skole Birkelid. Om den forestående kommunereformen har de dette å si:

- Jeg tror det vil være bra å slå sammen alle fem kommunene. Jeg tror det blir bedre, sier Serena.

- Jeg går også for K5. Tenker det er fordeler med busser og penger og sånn. Ulempen kan være at Finsland ikke blir sett, sier Miriam.

- Hva mener dere er styrken med K5?

- Bussene. Flere bussruter, svarer Serena.

- Et bedre system. Mer penger av staten, sier Miriam. Så legger hun til:

- En ulempe er at små steder blir mindre hørt. Ta Nodeland for eksempel; Folk som ikke bor her kommer til å være med å stemme hvordan det skal bli på Nodeland.