Onsdag må du huske på at flere busser til og fra Søgne og Songdalen er rammet av den varslede politiske streiken. På 177-agder.no ligger det til enhver tid oppdaterte lister over streiken.

Streik regnes som force majeure, og reisegarantien gjelder ikke. Du kan altså ikke ta taxi og sende til nettbuss hvis ikke bussen dukker opp mellom 14 og 16 når streiken pågår. Vær også bevisst på at innstilte avganger kan gi plassproblemer for bussene som går når streiken er over.

Fullstendig streike-oversikt finner du her.

Tirsdag kveld var disse omfattet:

40/42 Kristiansand-Søgne og 47 Lokalrute Søgne:

40 14:10:00 Kr.sand rutebilstasj Årosskogen Innstilt

40 14:40:00 Kr.sand rutebilstasj Årosskogen Innstilt

40 14:45:00 Årosskogen Kr.sand rutebilstasj Innstilt

40 15:10:00 Kr.sand rutebilstasj Årosskogen Innstilt

40 15:25:00 Årosskogen Kr.sand rutebilstasj Innstilt

40 15:40:00 Kr.sand rutebilstasj Årosskogen Innstilt

40 15:45:00 Årosskogen Kr.sand rutebilstasj Innstilt

42 14:15:00 Langenes snuplass Kr.sand rutebilstasj Innstilt

42 14:40:00 Kr.sand rutebilstasj Langenes snuplass Innstilt

42 15:15:00 Langenes snuplass Kr.sand rutebilstasj Innstilt

42 15:40:00 Kr.sand rutebilstasj Langenes snuplass Innstilt

47 14:35:00 Tangvall Trysnes Innstilt

47 15:03:00 Trysnes Tangvall Innstilt

43/44/46: Kristiansand-Songdalen/Finsland:

43 14:20:00 Nodelandsheia Kr.sand rutebilstasj Innstilt

43 14:55:00 Kr.sand rutebilstasj Nodelandsheia Innstilt

43 15:20:00 Nodelandsheia Kr.sand rutebilstasj Innstilt

43 15:40:00 Kr.sand rutebilstasj Nodelandsheia Innstilt

43 15:50:00 Nodelandsheia Kr.sand rutebilstasj Innstilt

44 14:05:00 Stokkeland snuplass Kr.sand rutebilstasj Innstilt

46 15:55:00 Kr.sand rutebilstasj Lauvslandsmoen Innstilt