Rådmann Kjell A. Kristiansen la i formiddag fram budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017-2019. Gjennom 2016 fortsetter aktiviteten som før til tross for usikre tider.

- Vi våger å være framoverlent og kjører et budsjett med flat rente. Skulle rentene øke, får vi en utfordring, sa Kristiansen til frammøtte politikere, enhetsledere og andre budsjettinteresserte.

I 2018 er det lagt inn å låne for å finansiere ny skole på Skeivoll. Det betyr økte årsutgifter på 10 millioner, noe som vil gå ut over driften. I alt koster ny skole 150 millioner kroner, og er den største investeringen i fireårsperioden. I alt vil kommunen investere 250 millioner før 2019. Av dette må 227 lånes.

Frivilligsentralen er en av de som får økt tilskudd i 2016.

- Det er ikke mye, men betyr mye. Frivilligheten er et utrolig verdifullt arbeid, fastslo rådmannen.

Enhetslederne i kommunen fikk skryt fra både Kristiansen og økonomisjef Arild Andresen.

- Vi har stram budsjettkontroll. Enhetslederne har valgfrihet innenfor sine rammer, men vet meget godt at de ikke kan gå utover budsjett. Noe de også forholder seg til, sa Andresen.

Tresamarbeidsarbeidet gir en økonomisk gevinst i året på 10 millioner kroner, i følge en rapport fra økonomifolk.

- Hvis vi ikke klarer å samarbeide lenger, blir det dyrt for kommunen. Dette trepartsamarbeidet er utrolig viktig, gir mye og gir i tillegg bedre rammer til drift. Derfor er det viktig at vi fortsetter dette, sa rådmannen.

For politikerne er det lite å de kan gjøre noe med.

- Dere kan selvsagt justere mellom enhetene, men jeg anbefaler dette nøkterne, dog framoverlendte budsjettet, sa rådmannen.

Hovedtillitsvalgte Janne Slotte er fornøyd etter framleggelsen.

- Det er som forventet. Arbeidet i kommunen er så tett at vi får ingen overraskelser. For å si det sånn, det blir et enkelt budsjett å skrive høring på, sier Slotte.