Søgne vgs fikk besøk av økobonde Hellek Berge, som holdt foredrag om regenerativt landbruk for fremtidens bønder ved Søgne VGS.

I hans foredrag forklarte han at regenerativt landbruk handler om å bedre mikrolivet i jorda. Ved å gjøre dette styrker man plantenes motstandskraft ved hjelp av nitrogenfikserende dekkvekster og vektskifte.

Regenerativt landbruk handler også om å lagre karbon i jorda. Dette er mer kontroversielt fordi det krever en omstilling i tankesett og virke, da det første prinsippet er å minimere pløying.

Foto: Privat

Økonomisk bærekraftig

Hellek forklarte videre at å drive regenerativt innebærer å observere, og lære å justere, og at fordi det er et såpass nytt felt trengs mer utprøving og forskning. Hellek fortalte at han selv jobber etter følgende tanke:

– Hva vil gi størst avling i lengst tid, til lavest kostnad for bonden med minst mulig bivirkninger.

Foto: Privat

Herme etter naturen

Hellek Berge er økologisk kornbonde og har vært bonde i 31 år, hvorav de siste 11 årene har han drevet etter økologiske prinsipper. Han bruker ikke kunstgjødsel og kjemisk syntetiske plantevernmidler.

Berge mener en helhetsfortståelse må til, og at bonden i større grad må herme etter naturen og på den måten få gratishjelp.

«It’s not the cow, it’s the how»

Han slår et slag for den utskjelte kua og det verdifulle gjødselet den gir. – Den er jo naturens bioreaktor, påpeker han, og fortsetter:

– Sammen med grasenger, jord, planter og dyr har disse utviklet seg sammen og jobber i symbiose. «It’s not the cow, it’s the how», sier Hellek.

Skrevet av rektor Kari B Kleivset på Søgne vgs.