Styret i Halvorsen Offshore AS ba nylig om at selskapet ble begjært konkurs etter at en stor kunde ikke gjorde opp for seg.

Det nå satt i gang ny virksomhet etter konkursen i Halvorsen Offshore.

– Det nye selskapet heter Tratec Halvorsen AS, og eies av Tratec AS med 80 prosent, og Frode Olsen, tidligere direktør i Halvorsen Offshore, med 20 prosent, heter det i en pressemelding sendt ut fra det nye selskapet.

Tratec Halvorsen skal videreføre over 170 års erfaring innen produksjon av kjeler, separatorer og trykkteknologi

Tidligere direktør Frode Olsen i Halvorsen Offshore eier 20 prosent av det nye selskapet. De resterende 80 prosentene eies av Tratec AS. Foto: Mona Wikøren

Kjøpte hele boet

Tratec Halvorsen har kjøpt hele boet etter Halvorsen Offshore, inkludert driftsposisjon, varelager, maskiner og lokaler, informeres det.

Driften av det nye selskapet ble startet opp umiddelbart, og foregår fra de samme lokalene på Øye i Kvinesdal. Omlag 20 personer er allerede engasjert i det nye selskapet.

– Tratec Halvorsen skal videreføre over 170 års erfaring innen produksjon av kjeler, separatorer og trykkteknologi. Bedriften er i full gang med å overta og fullføre en rekke uferdige kontrakter som lå i konkursboet, opplyses det i pressemeldingen.

Vi er allerede i dialog med tidligere kunder som ønsker å få driften raskt i gang

Dialog med kunder

– Vi er allerede i dialog med tidligere kunder som ønsker å få driften raskt i gang, sier Frode Olsen, direktør i Tratec Halvorsen.

Det nye selskapet er en del av Tratec, som er sørlandsk industrikonsern som leverer teknologi, prosjekter og tjenester innen elektrisk, rør, automasjon og mekanisk. Konsernet har ifølge pressemeldingen over 300 medarbeidere, og en samlet omsetning på 500 millioner kroner.