Klokken halv elleve på søndag ble det meldt til politiet om en telefonstolpe som så ut til å holde på å falle over veien.

Den ustabile telefonstolpen ble lagt merke til i Finsland ca. en kilometer fra skolen, i retning Marnadalen. Veitrafikksentralen har blitt varslet.