Mannsalder: Stein Grønberg har fisket i Audna i om lag 40 år og har aldri sett flere laks i elva enn i år. Her med en på kroken.
Rekord: Selv har Stein Grønberg bare to bomturer til Audna i år og mange har opplevd rekordfangster. Nå kan elva passere 5 tonn siste del av sesongen.

Lakseelva Audna i Lindesnes faller ofte litt utenfor topplasseringene når laksesesongen gjøres opp på høsten. Men for fiskerne i den lille elva har årets fiskesesong vært et eventyr. Til nå har fiskerne fanget hele 3900 kilo laks ifølge rapporteringssidene til scanatura.no, noe som er flere hundre kilo foran foreløpige bestenotering i 2011. En av dem som kjenner Audna best, er Stein Grønberg. I en mannsalder har laksen lokket ham til elva og aldri har han opplevd liknende oppgang av fisk.

— Jeg har fisket der siden jeg var 15-20 år og nå er jeg blitt 57. Det blir omtrent 40 år jeg har fisket i Audna og jeg kan aldri huske å ha sett så mye laks som i år. Nesten uansett hvor i elva man er, så ser man fisken hoppe, sier lakseveteranen.

Grønberg driver fiskeutstyrsbutikk i Kristiansand og han forteller at nå har mange av hans kunder lagt sine fisketurer vestover.

— Det er mange som nå heller fisker i Audna, enn for eksempel Otra, hvor sesongen har vært dårligere. Jeg tror nok at et økt antall fiskere er med på å øke fangstene, men jeg tror ikke det er hele forklaringen, sier han.

Audna har for øyeblikket levert 1,4 tonn mer laks enn Otra i Kristiansand, som har registrert 2500 kilo så langt.

Stabil vannføring

Audna er ikke like tungt regulert som flere av de andre vassdragene på Sørlandet. Den lille lakselva er avhengig av regn for å lokke laksen opp strømmen i større antall. Og i år har forholdene vært spesielt gode.

— En del av forklaringen på det gode fisket er nok den jevne vannføringen i elva. I år har det vært fine forhold i lange perioder, noe som gjør at laksen møter elvevannet lengre ute i fjorden. Det gjør at feilvandringen, til for eksempel Otra, har vært mindre, sier Grønberg. Han for støtte av daglig leder i Audna Fiskerettseierforening, Tore Lølandsmo.

— Hovedforklaringen er nok vannføringen ja. Vi har sluppet periodene med tørke i slutten av juni og juli, som vi normalt har. Det har ført mye fisk opp elva, sier Lølandsmo som nå for første gang i nyere tid, har åpnet for fiske også i september.

— På bakgrunn av midtveisevalueringen i elva, har vi i år åpnet for fiske til midten av september. Kun i sone 4 i Melhusfossen, er det stengt den siste perioden, sier han.

Kan nå 5 tonn

Lølandsmo er forsiktig med å foregripe den endelige totalfangsten, men han øyner muligheten for å passere smått utrolige 5 tonn laks.

— Vi bikker nok garantert 4 tonn, det gjør vi, men oppgangen har vært litt rolig siste tiden. Men det er klart at får vi mer ny fisk på elva nå, så kan alt skje, da kan vi klare 5 tonn totalt, sier Lølandsmo.

Skrur ikke opp prisene

Daglig leder i fiskerettseierforeningen lover nå at grunneierene ikke skal benytte det gode fisket til å skru opp prisene i elva.

— Det har vi ingen umiddelbare planer om nå. Det kan kanskje komme en prisjustering senere, men det ligger ingen føringer omkring økning nå. Vi må huske elva alltid vil være utsatt for tørke og da kan vi ikke prise oss ut, sier Lølandsmo som samtidig gleder seg over å ha lokket fiskere østenfra.

— Det er morro at vi har tatt tilbake laksen som tidligere kanskje gikk opp i Otra og at det nå kommer fiskere fra Kristiansand, men det er ikke sånn at vi konkurrerer om laksefiskerne. Vi styrer med vårt og de styrer med sitt, sier Lølandsmo.