Lovpriser Lyngdal – men Mandal kan komme inn bakdøra